Nivå 2 - Duktig Chihuahua

Här krävs 20 godkända moment för titeln DUKTIG CHIHUAHUA, 30 godkända för DUKTIG CHIHUAHUA med EN STJÄRNA och 40 godkända för DUKTIG CHIHUAHUA med TVÅ STJÄRNOR. Det finns 46 moment att välja på, Jezzie har utfört 25 moment godkänt före 5 månaders ålder.

Nivå 1 - Nyfiken Chihuahua

Här krävs 15 godkända moment för titeln NYFIKEN CHIHUAHUA och 25 godkända för NYFIKEN CHIHUAHUA med EN STJÄRNA. Det finns 27 moment att välja på, Jezzie har vid 4 månaders ålder utfört 15 moment godkänt.