Chirunas Ledstjärna

Klickerklok, Fjugesta 2023-09-10

Som jag fick jäkta!! Matte bara vrålade KÖÖÖR hela tiden! Men inte ett enda fel fick jag på hinder så matte sa att om jag springer lite fortare nästa gång kan det gå riktigt bra. Jag ska tänka på saken.

HOPP 1A: Banlängd 134 m, maxtid 45s - 8 deltagare
Domare: Fanny Gott
DQ


HOPP 1A: Banlängd 132 m, maxtid 44s - 9 deltagare
Domare: Fanny Gott
7:a med 0 fel och tiden 68,52 = 24,52 fel

Kumla 2023-09-09

HOPP 1A: Banlängd 145 m, maxtid 43s - 9 deltagare
Domare: Tina Karlsson
7:a med 20 fel och tiden 88,42 = 60,42 fel


HOPP 1B: Banlängd 156 m, maxtid 47s - 9 deltagare
Domare: Tina Karlsson
DQ

Min allra första officiella tävling! Det visade sig att man inte fick göra nästan någonting! Man fick inte kolla in hindren utan man var tvungen att springa hela tiden. Man fick heller inte kolla in publiken och de andra hundarna. Man fick absolut inte kissa innan man tog tunneln, matte blev jättesur när jag gjorde det men hon får skylla sig själv, hon hade inte sagt något om det innan!

Tazzas idé om tunnelrace!!!

Härryda 2020-08-12

TUNNELRACE (inoff) - 8 deltagare

DQ men hade KUL!!!

Tazza tränar tunnel 15 v gammal