Sandie med rosetter från alla nivåer i Chihuahuacirkelns Aktivitetsutmaning. Här nedanför kan ni se filmer från alla fem nivåerna på alla de trick hon utfört för att klara högsta nivån.
Så gott som alla trick är utförda efter att Sandie fyllt 14 år!

Sandie med rosetter från alla nivåer i Chihuahuacirkelns Aktivitetsutmaning. Här nedanför kan ni se filmer från alla fem nivåerna på alla de trick hon utfört för att klara högsta nivån.
Så gott som alla trick är utförda efter att Sandie fyllt 14 år!

Nivå 5 - Professionell chihuahua

Här krävs 20 godkända moment för titeln FANTASTISK CHIHUAHUA, 30 godkända för FANTASTISK CHIHUAHUA med EN STJÄRNA, 40 godkända för FANTASTISK CHIHUAHUA med TVÅ STJÄRNOR och 50 godkända för SKICKLIG CHIHUAHUA med TRE STJÄRNOR. Det fanns 47 moment att välja på då Sandie klarade denna utmaning, nu finns det 61 Sandie har utfört 24 moment godkänt och lämnade oss tyvärr innan hon hann med fler.

Nivå 4 - Fantastisk chihuahua

Här krävs 20 godkända moment för titeln PROFESSIONELL CHIHUAHUA, 35 godkända för PROFESSIONELL CHIHUAHUA med EN STJÄRNA, 50 godkända för PROFESSIONELL CHIHUAHUA med TVÅ STJÄRNOR och 65 godkända för PROFESSIONELL CHIHUAHUA med TRE STJÄRNOR. Det fanns 55 moment att välja på då Sandie klarade denna utmaning, nu finns det 81. Sandie har utfört 30 moment godkänt. I stort sett alla trick är utförda efter att Sandie fyllt 14 år. Tyvärr dog Sandie då hon var 16 år och hann inte utföra trick för stjärnor.

Nivå 3 - Skicklig chihuahua

Här krävs 25 godkända moment för titeln DUKTIG CHIHUAHUA, 35 godkända för SKICKLIG CHIHUAHUA med EN STJÄRNA, 45 godkända för SKICKLIG CHIHUAHUA med TVÅ STJÄRNOR och 55 godkända för SKICKLIG CHIHUAHUA med TRE STJÄRNOR. När Sandie nådde denna nivå fanns det 48 moment att välja på, nu finns det 63. Sandie har utfört 37 av momenten och lämnade oss tyvärr innan hon hann med fler.

Nivå 2 - Duktig chihuahua ☆

Här krävs 20 godkända moment för titeln DUKTIG CHIHUAHUA, 30 godkända för DUKTIG CHIHUAHUA med EN STJÄRNA och 40 godkända för DUKTIG CHIHUAHUA med TVÅ STJÄRNOR. Det finns 46 moment att välja på, Sandie har utfört 37 moment godkänt och lämnade oss tyvärr innan hon hann komma upp i 40.

Nivå 1 - Nyfiken chihuahua ☆

Här krävs 15 godkända moment för titeln NYFIKEN CHIHUAHUA och 25 godkända för NYFIKEN CHIHUAHUA med EN STJÄRNA. Det finns 27 moment att välja på, Sandie har utfört 26 moment godkänt.

Dela den här sidan