ZORRO nosework

Signeröds hundcenter Uddevalla - 2020-08-02 - TSM I

Totalt 75p, 2 fel - tid 6:24,58 - placering 21 (42 deltagare)

1. Behållarsök - 25, 0 fel, tid 0:16,18 placering 10: Såg lätt ut 🙂

2. Inomhussök - 0p, 1 fel: Söker med gott stöd. Kan inte lokalisera.Tänk på kopplet (1 fel=koppel släpar större delen av söket).

3. Fordonsök - 25p, 0 fel, tid 2:20,32 - placering 35: Hittar tidigt. Fäster ej. Söker med bra fokus på fordon. Härlig utveckling!

4. Utomhussök - 25p, 0 fel, tid 1:17,15 placering 27: Pendlar fint mellan grovsök och finsök.

Domare: Susanne Lindberg (1+4) och Elisabeth Ekland (2+3)

Åh så nära igen!!! Föll på sista söket idag med 🙃!

Signeröds hundcenter Uddevalla - 2020-08-01 - TEM fordon

Totalt 75p,   fel 2 - tid 6:51,73 - placering 37 (44 deltagare)

1. 25p, 0 fel, tid 1:30,37 - placering 26: Söker smart i lagom tempo. Doftsäker. Tydlig markering.

2. 0p, 2 fel: Fint sök. Slarvar lite just vid gömman.

3. 25p, 0fel, tid 2:45,04 placering 33: Noggrant sök. Bra pepp av matte.

4. 25p, 0fel, tid 0:36,32 placering 20: Fint fynd. Tydlig matte. Bra pepp av vovven.

Domare: Elisabeth Ekland (1+2) och Annika Johansson (3+4)

Såå nära diplom, föll på sista söket (tror matte blev nervös 🙂).  Jag startade på sök 3 så nr 2 var sista för mig 🙃.

Signeröds hundcenter Uddevalla - 2020-07-19 - TSM I

Totalt 75p,  2 fel - tid 6:09,06 - placering 15 (44 deltagare)

1. Behållarsök - 25p, 0 fel, tid 1:01,75 - placering 34: Föraren lägger intresset rätt.

2. Inomhussök - 25p, 0 fel, tid 2:09,09 - placering 30: Söker självständigt med lite stöttning.

3. Fordonsök - 0p, 2+1 fel: Går på lite promenad första varvet. Söker sporadiskt. Är på gömman. Lämnar. Felmarkering + tass på bil.

4. Utomhussök - 0p, 2 fel: Söker av och till. Söker i vind men får aldrig söka i rätt område. Felmarkering av matte.

Domare: Annika Johansson (1+2) och Elisabeth Ekland (3+4)

Signeröds hundcenter Uddevalla - 2020-07-18 - TEM fordon

Totalt 50p, 0 fel - tid 7:11,50 - placering 23 (25 deltagare)

1. 25p, 0 fel, tid 1:02,41 - plac 15: Söker med hög förväntan på däck. Lokaliserar. Svag markering.

2. 0p, 0fel: Söker sporadiskt med gott stöd. Passerar tyvärr snabbt framkant på bil.

3. 25p, 0 fel, tid 1:09,09 - plac 22: Går på promenad från start.Fångar doft i vind. Markerar i andra passagen. Tänk på att hålla avstånd när han jobbar i vind.  

4. 0p, 0fel: Jobbar på med gott stöd, kan ej lokalisera.

Domare: Elisabeth Ekland

Signeröds hundcenter Uddevalla - 2020-07-17 - TSM I

Totalt 75p, 2 fel - tid 6:09,06 - placering 15 (25 deltagare)

1. Utomhussök - 25p, 0 fel, tid 1:25,37 placering 17: Har inte riktigt näsan på hela vägen. Följer anvisning. Stannar vid gömman.

2.Behållarsök - 25p, 0 fel, tid 0:48,00 placering 13: Lugnt och metodiskt fokus på behållarna.

3. Inomhussök - 25p, 0 fel, tid 25,31 sek - placering 17: Söker av och till. Fångar dock snabbt. Tydlig. Lita på hunden.

4. Fordonsök - 0, 2 fel: Träna lite mer på fordon. Har dåligt fokus på fordonen. 2fel=felmarkering.

Domare: Elisabeth Ekland

Kanonbra domare. Missade på SISTA söket! Åh så synd 😎.

Linköping 2019-05-30

Doftprov I eukalyptus - godkänt

Domare: Anna Ring