HTM - Heelwork To Music

Heelwork to music blev officiell i Sverige 1 januari 2011.

I HtM-klasserna ska minst 75 % av programmet bestå av godkända heelworkpositionsarbeten. De resterande 25% av programmet går åt till byten av positioner och några enstaka konster.Hunden måste befinna sig inom 2 meter från föraren under hela programmet.

Följande positionsarbeten är godkända i HtM-klasserna:

Hunden har sin högra skuldra vid förarens vänstra ben.

Hunden har sin vänstra skuldra vid förarens högra ben.

Hunden har sin högra skuldra vid förarens högra ben, vänd åt motsatt håll jämfört med föraren.

Hunden har sin vänstra skuldra vid förarens vänstra ben, vänd åt motsatt håll jämfört med föraren.

Hunden går mellan förarens ben, med skuldrorna vid förarens ben, vänd åt samma håll som föraren.

Hunden går mellan förarens ben, med skuldrorna vid förarens ben, vänd åt motsatt håll jämfört med föraren.

Hunden går framför föraren, med höger sida mot föraren (med höger skuldra vid förarens högra ben).

Hunden går framför föraren, med vänster sida mot föraren (med vänster skuldra vid förarens vänstra ben).

Spegelvänd position i förhållande till ovan.

Hunden går bakom föraren, med höger sida mot föraren (med höger skuldra vid förarens vänstra ben).

Hunden går bakom föraren, med vänster sida mot föraren (med vänster skuldra vid förarens högra ben).

 

Dessa positioner ska vara stabila under rörelse. Hunden får inte hoppa/studsa eller gå sidledes för att bibehålla positionen vid föraren. Hunden ska vara rak i kroppen och parallell med föraren. Den får inte röra sig på två spår förutom under sidrörelser. Hunden måste hålla samma avstånd i förhållande till föraren i alla positioner och röra sig i samma riktning som föraren. Hunden ska hålla samma tempo som föraren.

Här belönas precision i positionsarbetet. Hunden ska befinna sig i samma läge oavsett om det är höger eller vänster fot, om man backar, går framåt eller snurrar. Det här är en sport som lockat duktiga lydnadsekipage att prova en ny gren.