Lägg puzzlet

Försök få bilden nedan rätt genom att byta bitar tills ett tjusigt motiv uppstår är. Lycka till!